Giá vàng

( Nguồn : Cty SJC Hà Nội )

Tỷ giá ngoại tệ

USD 17.825
EUR 30.094
GBP 2.373
HKD -
JPY -
AUD 15.615
CAD 16.875
SGD 12.768

Thông báo